Посета на заменик-министерот на заедници на Косово во Општина Куманово