Поставени бекатон плочи на улица “Крушевска Република” и крак од улица “Боро Прцан”


DSC_0003

DSC_0005

DSC_0006

DSC_0008

DSC_0009

DSC_0010

DSC_0012

DSC_0018

DSC_0020

DSC_0024

DSC_0028

DSC_0029