Прва посета на Унгарскиот Амбасадор во Општина Куманово