Слики од новогодишната програма за деца и млади на Градскиот плоштад