Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Тринаесетта седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 04 јули 2018 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот  ќе се одржи тринаесеттата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

  • Усвојување на записниците од Единаесеттата и Дванаесеттата седница на Советот на Општина Куманово
  1. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување на недвижна ствар која треба да биде предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
  2. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2018 година до 30 јуни 2018 година;
  3. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово;
  4. Предлог – Одлука за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек суводолица Бучар – „Канал 1“, „Канал 2“ и „Канал 3“ низ село Романовце, опфатен со планска документација Урбанистички план за село Романовце – Општина Куманово;
  5. Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на Општина Куманово.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст