Учениците се запознаа со работата на локалната самоуправа


Денеска во посета на Општина Куманово беа учениците од ОУ ,, Крсте Мисирков”.Се запознаа со работата на Градоначалникот како и надлежностите на сите сектори на локалната самоуправа.