Финансиска полиција во посета на Општина Куманово


Финансиската полиција денеска ги врати документите на Општина Куманово кои беа одземени за проверка на спроведените јавни набавки за бесплатен училишен превоз во основни и срдни училишта во 2013,2014, 2015 и 2016 година. Со оваа се потврди дека нема елементи за покренување на постапка од нивна страна, со сто се потврди дека општината работела согласно позитивните законски прописи.