Формирање на локално кординативно тело за развој на превенција од социјални ризици во општина Куманово