Францускиот амбасадор Томоние во посета на Општина Куманово