АМЕРИКАНСКИОТ АБАСАДОР ПОЛ ВОЛЕРС ВО ПОСЕТА НА КУМАНОВО

АМЕРИКАНСКИОТ АБАСАДОР ПОЛ ВОЛЕРС ВО ПОСЕТА НА КУМАНОВО


Во еднондневна работна посета, Американскиот амбасор во Македонија оствари средби со градоначалнкот на општина Куманово Зоран Дамјановски, претседателот на Советот и координаторите на советнички групи. Според градоначалникот ваквата посета е од непроценливо значење за градот, за афирмирање и етаблирање во меѓународни рамки.Амабсадорот Волерс истакна дека оствариле одлична средба со градоначалникот разговарајќи на повеќе теми ,како и за предизвиците со кои се соочува општината.На средбата, амбасадорот беше запознаен и со тоа дека многу луѓе од градот работат како техничка подршка на американската војска во Авганистан и Ирак. По средбите во општината, Амбасадорот го посети и новиот атлетски полигон на Техничкото средно училиште „Наце Буѓони„.