Француска амбасадорка во посета на Општина Куманово