Избрани најдобрите спортисти за 2014 година


Под покровителство на Градоначалникот Зоран Дамјановски и Советот на Општина Куманово, а во организација на Општински сојуз на спортови денеска се одржа избор на најдобари спортисти во 2014 година во Куманово. На најдобрите спортски клубови,спортисти,тренери и спортски работници им беа доделени дипломи,пехари,признанија и благодарници.