Kрпење на дупки на улиците во Централно градско подрачје


Одржување на јавно прометни површини во Општина Куманово Градот – крпење на дупки на улиците во Централно градско подрачје