Министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаќим Адеми во Куманово

Министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаќим Адеми во Куманово


Министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаќим Адеми ја посети општина Куманово.Поводот беше редовната седница на Советот за развој на североисточниот плански регион, каде градоначалниците на шестте општини расправаа за формирање на регионални тела за управување со цврст отпад.Министерот истакна дека проблените со цврст отпад регионите можат да ги решат со јавно-приватно партнерство или преку прокетите на ИПА фондовите.Според него, за продолжување на овој процес, ќе треба да се формираат и регионални тела кои би се справувале со врст отпад.