Наџије Мустафа


НАЏИЈЕ МУСТАФА

Кратка биографија

Наџије Мустафа е родена на 04.12.1969 година во Куманово. Основно и средно образование има завршено во Куманово, а високо образование на Филозовски факултет во Приштина, Р.Косово. Вработена е во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово. Мажена, мајка на две деца. Член е на Советот на Општина Куманово од редовите на ДУИ.