Нови кошеви на градските терени

Нови кошеви на градските терени


Општина Куманово и градоначалникот од денеска започна со акција за поставување на кошеви. Во спортското игралиште на основното училиште Крсте Мисирков беа поставени два нови, а старите беа реконстриурани. Исто така на спомен Костурница беа поставени два нови коша. Во населбата Гоце Делчев ќе се реконструираат двете игралишта, ќе бидат сменети мрежите на кошовите, како и нова ограда. Оваа се прави се со цел граќаните на Куманово да имаат што повеќе места каде што ќе можат да спортуваат. Доколку интересот за оваа биде голем, акцијата ќе продолжи и на повеќе локации во градот.