Одделение за поддршка на Градоначалник


Контакт

тел. (031) 420 451

факс (031) 423 964


Секретарка,

Анита Петрушевска

тел. (031) 475 830