Одржана 48-та седница на Советот на Општина Куманово

Одржана 48-та седница на Советот на Општина Куманово


Седницата се одржа на 30 Јуни 2011 година со почеток во 10:00 часот во кружната сала на зградата на поранешниот општествено-политички организации-Комитет. На седнцата беше предложен дневен ред со петнаесет точки, а истиот беше надополнет со уште две како Предлог одлуката за констатирање на престанок на мандат на советниците г-дин Јордан Пачков и г-дин Горан Стојковиќ поради настапување случај на неспоиливост со функцијата член на Совет на Општина Куманово и поради поднесена оставка соодветно.

Предложениот дневен ред можете да го преземете ТУКА!