Одржана 53-тата седница на Советот на Општина Куманово

Одржана 53-тата седница на Советот на Општина Куманово


На ден 26 и 27 Октомври со почеток во 10:00 часот беше одржана 53-тата седница на Советот на општина Куманово. Дневниот ред се состоеше од 45 точки со тоа што на самата седница беше дополнет со две точки и тоа Констатирање на престанок на мандат поради неспојливост на фунции на советникот Уљуси Беќири и Предлог-oдлука за формирање на локален комитет за проект ,,