Отворена ретроспективната изложба, Ликовна колонија – „Куманово„