Панел дискусија на тема ''Регионална политика-можност за развој на Македонија" одржана на 3 Мај 2011 во Општина Куманово

Панел дискусија на тема ''Регионална политика-можност за развој на Македонија" одржана на 3 Мај 2011 во Општина Куманово


 

‘’