Посета на Германска амбасадорка на Општина Куманово


Германскиот амбасадор Гудрун Штајнакер денеска беше во посета на Општина Куманово. Целтта на посетата е запознавање со работата на локалната самоуправа, процесите на фискална децентрализација, како и продлабочување на соработката помеѓу двете земји. По протоколраната средба во општината со  градоначалникот Зоран Дамјановски, го посетија средното земјоделско училиште Киро Бурназ.Таму беше пуштен во употреба новоопремен училишен кабинет за стучни предмети,што е донација од германска амбасада.