Посета на ученици на Општина Куманово


Денеска, во посета на Општина Куманово беа учениците од О.О.У Крсте Мисирков.Ги посетија Кабинетот на Градоначалникот,Секретарот на Општина Куманово и Претседателот на Советот,со цел запознавање со работата на лoкалната самоуправа. Беа запознаени со основите на функционирањето и надлежностите на институцијата,а воедно Градоначалникот Зоран Дамјановски и Секретарот Валентина Алексовска одговараа на прашањата кои им беа поставени од страна на учениците.
DSC_0227 DSC_0237 DSC_0243 DSC_0252