Посета на учениците од ООУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ на Општина Куманово


Учениците од четврто одделение од  ООУ ‘‘ Бајрам Шабани ‘‘, ја посетија Општина Куманово. Од страна на Секретарот на општината Валентина Алексовска, одблиску беа запознаени со работата на институцијата како и надлежностите и функционирањето на Советот на Општина Куманово.