Повик за учество на обуки

Повик за учество на обуки


 

Проект: Социјало претпријатие – Инклузија преку работа започна да се имплементира на 17 Септември 2013 година.

Дизајниран е со цел да им даде можност на младите луѓе (со или без попреченост) повеќе контрола врз нивните животи со користење на јивниот креативен потенцијал и градење на вештини и капацитети во неколку нови области на тегхнологијата (занает и дизајн). Овој шест месечен проект се спроведува со НВО Мата од Скопје, Општина Куманово и бизнис партнерот Јуниор ДООЕЛ од Куманово со финансиска подршка од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

          

Проект: Социјало претпријатие – Инклузија

Изјава – Проект