Поздравен говор


Добредојде во Куманово

Во насловот Ви посакуваме добредојде во Куманово, бидејќи со векови синоним за североисточниот дел на Македонија е град Куманово, централно место на регионот во бурната историја и турбуленциите кои таа ги носела во себе. Куманово,некаде од XVII век е и административен, стопански и културен центар,кон кои гравитираат сите поранешни и сегашни општински центри од неговата околина, во која егзистираат околу 110 населени места. Тој се споменува за првпат во турските пописни дефтери од 1519 година, бил град на водачот на македонските рудари и селани, Карпош – „Кралот од Куманово„во првото македонско востание против турската власт во 1689 година, активен учесник во револуционерно движење кон крајот на XIX  век и во Илинденското востание од 1903г., еден од двата факела на Македонија во Народноослободително вооружено востание против фашистичкиот окупатор од ктомври1941година.Впрочем тоа е онаа позната револуционерна нишка, на која kуманово е гордо, зашто за слободата и создавањето на македонската држава даде многу, а на браникот на слободата ги положи животите на своите најдобри синови и ќерки.

Куманово воедно е и град на заедништво. Во неговите пазуви живеат речиси сите етнички заедници кои можеше да се сретнат на овие простори: Македонци, Албанци,Срби, Турци,Власи,Роми и други етнички заедници и групи. Беше во глобала, еден од оние градови во државата кои се залагаше за зачувување и за континуитетот на поранешна заедничка држава, независно од формата на нејзино организирање, меѓутоа и град, кој кога требаше, недвосмислено се определи за независна и суверена Република Македонија, стоејќи секогаш цврсто и лојално зад нејзините интереси.

Куманово е мошне интересен урбан центар, со околина која изобилува со природни ресурси, за развој на стопанството, со инсталирани индустриски капацитети, кои над педесет години беа движечка сила на Кумановскиот крај, со богато културно наследство  кое е репер за бурниот живот што се водел на овие простори. Кумановскиот крај воедно е средина на гостопримлив народ, на млади и образовани луѓе, на врвни спортисти и носители на олимписки медали, град и околина кои со севкупното богатство, кадровски потенцијал и место положба, Ветуваат!