Прашалник за предлог идеи за Платформата за регионална рурална акција во Североисточен плански регион


[pdf height=”500px”]http://kumanovo.gov.mk/alb/wp-content/uploads/2015/05/Prasalnik-za-predlog-proktni-idei_PRRA.pdf[/pdf]