Презентација на проектот за санација и реставрација на спомен-одбележјата„Менкова Колиба” и „Студена Вода”