Прием на штитениците на дневниот центар „ПОРАКА – НАША“ од страна на градоначалникот на Општина Куманово

Прием на штитениците на дневниот центар „ПОРАКА – НАША“ од страна на градоначалникот на Општина Куманово


Градоначалникот на Општина Куманово изврши прием на штитениците на дневниот центар за лица со посебни потреби над 18 години „Порака-наша„ поповод Светскиот ден на лицата со хендикеп и поповод чтвертиот роденден на дневниот центар. На приемот на градоначалникот Дамјановски од старна на претседателката на Дневниот центар, Благица Димитровска, му беше доделено П