Продолжение на 10-та седница на Совет на Општина Куманово

Продолжение на 10-та седница на Совет на Општина Куманово


Седницата ќе се оддржи на 17ти Октомври 2013 година (четврток, во кружна сала на зградата на поранешните општествено-политички организации со почеток во 10:00 часот. На дневен ред ќе бидат поставени советничките прашања.