Пролетно крпење на дупките во градот


Во тек е пролетно крпење на улиците во градот. Во првата фаза предвидено е крпење на дупките во централно градско подрачје, а подоцна и на другите сообраќајници. Моментално с е работи на улиците „Доне Божинов„,Гоце Делчев„,Бајрам Шабани„ „Прозорска„, Народна Револуција„и „Илинденска„.Досега се потрошени около шеесет тони асфалт, за кој се оделени шест милиони денари од буџетот на Општина Куманово.