Реконструкција на улица "Ѓуро Пуцар Стари"

Реконструкција на улица "Ѓуро Пуцар Стари"


Се реконструираат повеќе улици низ градот. Моментално се работи на реконструкција на дел од улицита “Ѓуро Пуцар Стари” во должина од 1100 м – над пругата Куманово – Бељаковце до улица “Бр.15”. Покрај улицата од страна на општината, испланирано е да се направи и нова коловозна и тротоарна конструкција во овој дел од градот. На терен се работи интензивно и во согласност со динамиката на работите се очекува наскоро пуштање во функција на оваа улица во населбата Банево Трло.