Куманово се гради - Реконструкција на ул. "Перо Тошев"

Куманово се гради – Реконструкција на ул. "Перо Тошев"


Се реконструира дел од улицата„ Перо Тошев„ на потег од улица„ Димитар Влаков„ до улицата „Питу Гули„ во должина од 128 метри.