Соопштение од Општински штаб за заштита и спасување


Општински штаб за заштита и спасување – Куманово во насока на Црвен Крст РМ, општинска организација Црвен Крст Куманово ги известуваат граѓаните и претпријатијата кои се заинтересирани за донации по повод настанатите поплави, истото можат да го сторат само преку јавување на телефонските броиеви 070 143 400, 075 143 400 и 078 143 400 или преку жиро сметката на фондот за солидарност 300000001327966, даночен број 4030984271620 – Комерцијална банка.

За неопходни потреби на граѓаните кои претрпеле штети од поплавите, дополнително ќе се јавиме со апел за конкретни потреби.