Учество на годишната конференција на Југо-Источна Европа

Учество на годишната конференција на Југо-Источна Европа


Претставници од Секторот за меѓународна соработка и ЕУ интеграции од Општина Куманово земаа учество на годишната конференција на Југо-Источна Европа која се одржа на 12 Мај 2011 година во Софија, Бугарија со тематски наслов “Стратешки пристап кон кооперацијата во Југо-Источна Европа”. Целта на конференцијата беше да се направи евалуација на досегашните активности, но и да се разгледаат идните перспективи на Програмата на Југо-Источна Европа.

Програмата на Југо-Источна Европа е инструмент во рамките на стратешките цели на