Како ќе изгледа затворениот базен кој се гради

Како ќе изгледа затворениот базен кој се гради


Во тек е изгрдбата на отворениот и затворениот базен во близина на спортската сала во Куманово. Затворениот базен ќе биде на површина над 5,5 илјади метри квадратни, а ќе содржи спортски, комерцијален дел и спа-центар. Базенот се гради по сите современи стандарди за такви објекти и со можност за одржување на големи спортски манифестации.Погледнете ја проекцијата на овој објект.