Во четврток - 71 седница на Совет на Општина Куманово

Во четврток – 71 седница на Совет на Општина Куманово


На дневен ред на седницата ќе бидат советнички прашања како и информација за преземени мерки и активности од страна на Градоначалникот на Општината Куманово и Општинската администрација кон членовите на Советот на Општината Куманово.