Зија Саити

Зија Саити


ЗИЈА САИТИ

Кратка биографија:

Зија Саити е роден на 21.03.1957 година во с.Орковце,Куманово. Основно училиште завршува во ОУ,,Дитуриа’’ с.Липково, средно училиште во гимназија ,, Зеф.Л.Марку’’ во Скопје и во гимназијата во Куманово. Високо образование завршува во Скопје ( наставник по биологија). Моментално е Советник во Советот на Општина Куманово  од редовите на Дуи ( два мандата).