Зоран Колевски

Зоран Колевски


ЗОРАН КОЛЕВСКИ

Кратка биографија:

Зоран Колевски  е роден 30.04.1969 година. Оженет со сопруга Бранкица, татко на две деца ( Ребека и Јаков ). Техничар по земјоделски машини, а воедно и дипломиран теолог на вонредни теолошки студии на Кливленд Тенеси, САД. Претседател на Земјоделско здружение ‘’Еко-Фарм’’ –Клечовце. Моментално е вработен во ЈП ,,Водовод ” -Пречистителна станица – Водење на процес прва група ( за отпадни води ). Член е на Совет на проповедници на Протестанска црква во Македонија и момнтално член на Совет при Општина Куманово од редовите на СДСМ. Претседател е на Комисијата за Месни Самоуправи.