Известување

Согласно одлука за определување на имиња на улици со нумерација на објекти во населено место Гладно Поле, Општина Куманово, донесена на Седница на Совет на Општина Куманово, ги известваме граѓаните од овој дел на градот, дека од денеска (23.07.2018) ќе можат да поднесат барање за издавање на уверение за адресни податоци до Секторот за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на животна средина и природата.Барањата може да се подигнат на портирница или во архива на општина Куманово.

Врати се на врвот
Големина на фонт