Склучени договори за 2017 година:

Бр.

Предмет

 

 

16/2017

 

015/2017

014/2017 

 

Реконструкција на фекална канализација на дел од ул. „1“ (Никуљски пат) во населено место Карпош во Општина Куманово

Набавка на природен гас за потребите на општина Куманово, библиотека и основни и средни училишта

Набавка на масло за горење екстра лесно (ЕЛ1) 583.000 литри за потребите на Општина Куманово и основни и средни училишта за 2018 година

    13/2017                                Услуги за привремени вработувања

12/2017 Авто такси превоз на ученици со посебни потреби во Општина Куманово
10/2017 Набавка на букови огревни дрва 896 м3 – метри кубни (опсег на дијаметар од 7-16 сm) I/II степен на квалитет и дабови огревни дрва 315 м3 – метри кубни (опсег на дијаметар од 7-16 сm) I/II степен на квалитет за потребите на основните и средните училишта за учебната 2017/2018 година и ТППЕ од Општина Куманово
9/2017 Реконструкција и рехабилитација на улици во Општина Куманово за Дел 1: Дел од ул. „Тоде Мендол“, Дел 2: Дел од ул. „Тоде Думба“, Дел 3: Дел на ул. „Народна Револуција“ и за Дел 4: Дел од ул. „100“ (н. Карпош).
8/2017 Изработка на основен проект на добивање на е-дозвола за изработка на техничка документација за фекална канализација за три села и тоа: с. Сопот, с.Табновце, с.Четирце во Општина Куманово
Врати се на врвот
Големина на фонт