Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Согласно Одлуката за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово, бр.09-10277/20 донесена на седница на Совет на Општина Куманово на 27 декември 2022 година на предлог на градоначалникот Максим Димитриевски, сите граѓани ќе можат бесплатно да користат општински линиски превоз од 01.01.2023 година заклучно со 30.06.2023 година, на сите линии согласно утврдените возни редови. Документ со возни редови е достапен во PDF ТУКА

Дополнително во продолжение се интерактивни мапи за сите линии, на коишто можете да ги видите сите постојки за секоја линија поединечно, за поаѓање и враќање, како и времето на доаѓање на автобусот за секоја постојка посебно. Упатство за користење на мапите е достапно ТУКА

* Времето на поминување на автобусите на постојките зависи од повеќе надворешни фактори во сообраќајот.

Линија 1, Проевце – Бедиње (поаѓање и враќање)

Линија 2, Горно Којнаре – Долно Којнаре – Куманово (поаѓање и враќање)

Линија 3, Зелен Рид – Железничка станица (поаѓање и враќање)

Линија 4, Бедиње – С. Доброшане (поаѓање и враќање)

Линија 5, Ливаде – Карпош – Железничка станица (поаѓање и враќање)

Линија 6 – Режановце – Куманово (поаѓање и враќање)

Линија 7, Куманово – Бедиње – С. Лопате (поаѓање и враќање)

Линија 8, С. Тромеѓа – Бедиње (поаѓање и враќање)

Линија 9, С. Черкези – Куманово (поаѓање и враќање)

Линија 10, С. Биљановце – Бедиње (поаѓање и враќање)

Линија 11, С. Умин дол – С. Ново село – С. Љубодраг – Куманово (поаѓање и враќање)

Линија 12, Куманово – Романовце (Бедиње – Романовце)

Линија 13, Куманово – Речица (поаѓање и враќање)

Линија 14, Автобуска станица Куманово – С. Орашац (поаѓање и враќање)

Линија 15, Куманово – С. Шупли Камен (поаѓање и враќање)

Линија 16, Куманово – С. Табановце – С. Карабичане – С. Сопот (поаѓање и враќање)

Линија 17, Куманово – С. Табановце (Сланиште)(поаѓање и враќање)

Линија 18, Куманово – С. Скачковце (поаѓање и враќање)

Линија 19, Куманово – С. Пчиња – С. Студена бара (поаѓање и враќање)

Линија 20, Куманово – С. Четирце (поаѓање и враќање)

Линија 21, Куманово – С. Градиште – С. Пезово – С. Кшање – С. Кокошиње (поаѓање и враќање)

Линија 22, Куманово – С. Новосељане – С. Косматац – С. Мургаш (поаѓање и враќање)

Линија 23, С. Габреш – С. Кучкарево – Куманово (поаѓање и враќање)

Линија 24, Куманово – Костурник (поаѓање и враќање)

Линија 25, ГП Табановце – Куманово (поаѓање и враќање)

Линија 26, Бајрам Шабани – Бедиње (поаѓање и враќање)

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст