Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Комисии на Совет на Општина Куманово

1. Комисија за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

2. Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

3. Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

4. Комисија за месна самоуправа

5. Комисија за статут и прописи

6. Комисија за социјална, детска и здравствена заштита

7. Комисија за образование, култура и спорт

8. Комисија за заштита на животната средина и природата

9. Комисија за комунални дејности

11. Комисија за локален економски развој

12. Комисија за финансирање и Буџет

13. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст