Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Комисии на Совет на Општина Куманово


1. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател:
Дарко Митевски
Членови:
Дарко Петковски
Елена Доцевска Божиновска
Мирослав Тричковиќ
Атина Мургашанска

2. Комисија за финансирање и Буџет

Претседател:
Валентина Младеновска
Членови:

                                                                    Дарко Митевски

Дарко Петковски
                                                              Александра Лазаревска
                                                                        Фитор Јакупи

3. Комисија за локален економски развој

Претседател:
Дритон Сулејмани
Членови:
Мирјана Прокиќ Младеновиќ
Жарко Милошевски
Маријан Каранфиловиќ
Љуљјета Миљаими

4. Комисија за урбанизам

Претседател:
Елена Доцевска – Божиновска
Членови:
Ридван Дервиши
Јадранка Стаменковска
Хузеир Мустафи
Александар Јовановски

5. Комисија за комунални дејности

Претседател:
Зоран Јовановски
Членови:
Дритон Сулејмани
Жарко Милошевски
Мирослав Тричковиќ
Благојче Јаќимовиќ

6. Комисија за заштита на животната средина и природата

 Претседател:
Арта Мехмети – Адеми
 Членови:
Невена Величковска
Никола Лазаревски
Хуљуси Асипи
Александар Јовановски

7. Комисија за образование, култура и спорт

Претседател:
Хузеир Мустафи
Членови:
Лидија Костиќ
Саша Николиќ
Арта Мехмети Адеми
  Дејан Ивановски

8. Комисија за социјална, детска и здравствена заштита

Претседател:
Јадранка Стаменковска
Членови:
Хуљуси Асипи
Марјан Каранфиловиќ
Јелена Спасевска
Фитор Јакупи

9. Комисија за статут и прописи

Претседател:
Мирослав Тричковиќ
Членови:
Дарко Митевски
Мирјана Прокиќ Младеновиќ
Валентина Младеновска
Сузана Манчиќ – Спасиќ

10. Комисија за месна самоуправа

Претседател:
Лидија Костиќ
Членови:
Зоран Јовановски
Невена Величковска
Жарко Милошевски
Љуљета Миљаими

11. Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

Претседател:
Невена Величковска
Членови:
Менду Асани
Мирјана Прокиќ – Младеновиќ
Дарко Петковски
Дејан Ивановски

12. Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

Претседател:
Александра Лазаревски
Членови:
Валентина Младеновска
Никола Лазаревски
Хуљуси Асипи
Арта Мехмети – Адеми

13. Комисија за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Претседател:
Миле Андоновски
Членови:
Никола Лазаревски
Саша Николиќ
Марјан Каранфиловиќ
Зоран Јовановски

14. Комисија за односи меѓу заедници

Претседател:
Тања Крстевска
Членови:
Маја Петровска
Бајрам Сулејмани
Минир Адеми
Стојадин Јовановиќ
Небојша Томовиќ
Халид Демировски
Милан Демировски
Микерем Алиевски
Бојан Костовски
Давид Цаневски

За повеќе активности на комисијата можете да погледнете ТУКА.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст