Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавни установи на територија на Општина Куманово

Библиотека „Тане Георгиевски“

ЈОУ – Библиотека „ Тане Георгиевски “

Директор: Христина Алексовска
тел. (031) 414 334
Aдреса: ул. Народна револуција бр. 1
E-пошта: [email protected]
Веб-страница: http://bibliotekakumanovo.mk

Повеќе

Библиотека е установа од посебна општествена важност која има значителна улога во унапредување на образовнотo ниво на населението и зачувувањето на културното наследство. Таа е работна организација која што обезбедува трајно и организирано комплетирање на библиотечните фондови и нивна стручна обработка приспособена кон крајниот корисник. Преку библиотечниот материјал таа го шири образованието, ги задоволува културните потреби на корисниците и придонесува за унапредување на стручната и научно истражувачката работа, а со самото тоа и влијае врз развојот на образованието, културата, стопанството и сите други дејности.

Со тоа таа му служи на знаењето, мудроста, уметноста, сеќавањето, образованието, читањето и пишувањето. Во неа може да се дојде до непречен сеопфатен пристап до информации од научна, стручна, образовна и културна содржина. Библиотеката претставува најпогодно окружување за креативност, истражување и научна работа, како и учење и забава.

Финансиски план за 2020год.

Програма 2021

 

Затвори

Детска градинска „ Ангел Шајче“

ЈОУ – Детска градинска „ Ангел Шајче“

Директор: Марина Алексовска
тел.(031) 413 800
www.angelsajce.mk

Дом за стари лица „Зафир Сајто“

Дом за стари лица „Зафир Сајто“

Директор: Дејан Стојановски
тел. (031) 426 636
Документи:

ЈУО Ученички дом ,,Проф. Мијалковиќ,,

ЈУО Ученички дом ,,Проф. Мијалковиќ,,- Куманово

Директор: Љубица Павловски
ул.„Тонко Димков“ бр.15-а
(031) 414-077
(031) 424-608
службено лице:
Милена Димковска
e-mail: [email protected]

Повеќе

 

Затвори

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст