ул.„Тонко Димков“ бр.15-а
(031) 414-077
(031) 424-608

службено лице:
Милена Димковска
e-mail: [email protected]