Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Програми за работа:
Програма 2014
Програма 2015
Програма 2016
Програма 2017
Програма 2018
Програма 2019
Програма 2020
Програма 2021
Програма 2023

Извештаи за работа:
Извештај 2014
Извештај 2015
Извештај 2016
Извештај 2017
Извештај 2018
Извештај 2019
Извештај 2020
Извештај 2023

Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Прв квартал
Втор Квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2019 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2020 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2022 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2023 година:

Прв квартал

Втор квартал

Трет квартал

Четврт квартал

 

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст