Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Во тек е педесет и четврта седница на Советот на општина Куманово

Во тек е педесет и четврта Седница на Советот на Општина Куманово, на која се води расправа по следниве точки:

 • Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП Чистота и Зеленило – Куманово за период октомври-декември 2020год.
 • Годишна сметка и извештај за работа на ЈП Чистота и Зеленило – Куманово за период јануари-декември 2020год.
 • Следните точки од предвидениот Дневен ред, по кои ќе се расправа се:

  Годишен извештај за настани и манифестации наФондација за култура и спортКуманово“ – Кумановоза 2020 година;

  Буџетски календар;

  ПредлогОдлука за донесување на Деталенурбанистички план за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, делод УБ 57, плански опфат меѓу ул. Бајрам Шабани“, ул.Франц Розман“, ул.Драгојло Диндиќ“ и ул. „КироАнтевски“ – Општина Куманово;

  ПредлогОдлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Бајрам Шабани“и дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 57 и УБ 60, плански опфат меѓу пешачка улица, ул. Младен Стојановиќ“, крак на ул.Доктор Рибар“ и ул. „Доктор Рибар“ – Општина Куманово;

  ПредлогОдлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Бедиње“, дел од УБ 85, плански опфат меѓу ул. ТрајкоЈовановски“, ул. Новопланирана 2“, ул.Новопланирана 1“ и ул. „Новопланирана 5“ – ОпштинаКуманово.

   

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст