Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на педесет и четвртата седница на Советот на општина Куманово

На 01.04.2021 година (четврток), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи педесет и четвртата седница на Советот на општина Куманово, по следниов

Дневен ред

 

  • Усвојување на записникот од Педесет и третата седница на Советот на Општина Куманово

 

  1. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2020 година;
  2. Годишна сметка и Извештај за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2020 година;
  3. Годишен извештај за настани и манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2020 година;
  4. Буџетски календар;
  5. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 57, плански опфат меѓу ул. „Бајрам Шабани“, ул. „Франц Розман“, ул. „Драгојло Диндиќ“ и ул. „Киро Антевски“ – Општина Куманово;
  6. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Бајрам Шабани“и дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 57 и УБ 60, плански опфат меѓу пешачка улица, ул. „Младен Стојановиќ“, крак на ул. „Доктор Рибар“ и ул. „Доктор Рибар“ – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Бедиње“, дел од УБ 85, плански опфат меѓу ул. „Трајко Јовановски“, ул. „Новопланирана 2“, ул. „Новопланирана 1“ и ул. „Новопланирана 5“ – Општина Куманово.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст