Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Доделени решенија за субвенционирање за комунални услуги и вода на самохрани родители

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Општина Куманово во рамките на својата Програма за развој на социјална заштита во општина Куманово за 2018-2021, го прошири опфатот на најзагрозените категории на граѓани, на кои граѓани, во иднина ќе им бидат субвенционирани трошоците за комунални услуги- вода за пиење и изнесување и депонирање на смет. Се работи за категоријата самохрани родители, на кои денеска Градоначалникот Максим Димитриевски им ги подели решенијата за субвенционирање. Оваа мерка за прв пат се применува во рамки на постапката за спроведување на мерките за субвенционирање на предметните комунални трошоци.

Поради нејасната дефиниција за „Самохран родител“, во „Програма за помош и поддршка на самохрани родители кои живеат на територија на општина Куманово за 2018“ се применува член 35-а од Законот за заштита на децата како и во согласност со финансиската состојба на Општина Куманово одлучено е да бидат опфатени две категории на самохрани родител и тоа:

– самохран родител на дете чиешто татковство не е признаено и

– самохран родител на дете со починат родител

Вкупна бројка на пријавени самохрани родители кои се пријавија на јавниот повик изнесува 126 и тоа: мажи – 18, жени -108, деца до 18 години и над 18 години (студенти) – 250. Од вкупно известени 126 лица, 78 лица остварија барање за субвенционирање(вода и смет).

Останатите користат субвенционирање по основ на СПП или ППП, некои не сакаат да бидат субвенционирани, живеат во село каде немаат сметки за вода и ѓубре или контакт телефонот што го оставиле е недостапен.  Вкупно средства кои треба да бидат издвоени за субвенционирање до крајот на годината се 374.400,00 денари. Се очекува оваа бројка да се зголемува, за пријавување на статусот самохран родител нема предвиден рок, односно пријавувањето можат да го сторат во текот на целата година, а субвенционирањето ќе се одвива етапно.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст