Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известување за правила за движење за сите земјоделци кои не се евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС)

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Согласно актите на Владата на Република Северна Македонија и насоките од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Сите земјоделци кои не се евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС), а кои имаат потреба за извршување на земјоделски активности во деновите од викендот (11-12.04.2020 година), телефонски да ги известат Општинскиот кризен штаб во местото на живеење каде ќе ја најават потребата од дневна земјоделска активност.

Потребата за движење не-евидентираните земјоделците треба да ја најават во Кризниот штаб, еден ден однапред најдоцна до 20 часот. При тоа треба да дефинираат точно време и место на извршување на земјоделските активности.

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА НАЈАВА:  075 273 192

Напоменуваме дека Општинските кризни штабови нема да издаваат дозволи за движење, туку само ќе ги евидентираат земјоделците кои го пријавиле своето барање за непречено движење поради извршување земјоделски активности, а потоа списокот на лица  ќе биде доставен до надлежните полициски организациски единици (Одделение, станица, ОВР, СВР).

На овој начин на не-евидентираните земјоделците ќе им се овозможи непречено движење во викенд деновите, со цел извршување на тековни земјоделски активности.

Кога се носат одлуки за рестрикција на движење се издвојуваат две групи според возраста за кои посебно се носат ограничувања, а тоа се над 67 години и под 18 год. Кога МЗШВ собира податоци и преку МИОА издава дозволи повторно овие две групи се исклучени од давање на дозволи.

Акти на Владата на Република Северна Македонија

  1. Општинските штабови за заштита и спасување во однос на барањата за добивање дозвола за движење од град до поле на земјоделците и надвор од атарот на селата, само за време на викендите, да подготват точно утврден список на лица – земјоделци со број и податоци за истите и да го достават до надлежното ОВР – СВР, со цел овозможување непречено движење на овие лица за работа во поле.
  2. Економските оператори кои се определени од страна на општинските штабови за заштита и спасување , за достава на најнеопходни намирници до граѓаните во одредено подрачје на истите на територија на градот Скопје им е дозволено излегување од границите на општината и подрачјето на кое имаат дозвола за работа.
  3. Општинските кризни штабови за заштита и спасување не смеат да издаваат дозволи за движење на лица за време на забрана и посебниот режим на движење на територија на Република Северна Македонија, односно барањата само да ги проследуваат до надлежните државни институции (Министерство за внатрешни работи и Министерство за информатичко општество).
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст